COVID-19-toeslag voor gezinnen

  • 22 juni 2020

Veel gezinnen worden geconfronteerd met een inkomensverlies onder invloed van de coronacrisis. De Vlaamse Regering kent een COVID-19-toeslag toe aan getroffen gezinnen die voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Gezinnen met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • én die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • én waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen)

De COVID-19-toeslag bedraagt 120 euro en wordt uitbetaald in 3 schijven van 40 euro. Deze toeslag kan aangevraagd worden van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

Meer informatie bij het Sociaal Huis via info@ocmwzulte.be, T  09 388 96 86 of www.groeipakket.be/covid19, regiowerking@fons.be of T 02 897 11 40.