Elia vernieuwt hoogspanningsleiding in Olsene en Machelen

  • 3 juli 2020

De vernieuwing maakt deel uit van het project Horta Avelgem, waarbij de lijnen tussen Zomergem en Avelgem vernieuwd worden. Elia verkreeg hiervoor in september 2018 de vergunning van de Vlaamse overheid. De gemeente Zulte verleende hiervoor negatief advies, op vraag van gemeenteraadslid Marc Devlieger, met de wens om de lijn minstens gedeeltelijk ondergronds te brengen. Ondanks dit negatief advies werd de vergunning verleend door de toenmalige Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege.

De gemeente tekende beroep aan tegen deze vergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad velde eind mei 2020 een arrest waarbij het beroep verworpen wordt en de vergunning bevestigd. De gemeenteraad nam hiervan kennis en gaf opdracht aan de raadsman van de gemeente om het arrest grondig te onderzoeken met het oog op het eventueel instellen van een cassatieberoep bij de Raad van State. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen enkele cassatiegrond kan gevonden worden die zelfs maar een kleine kans op succes zou hebben. De gemeente zal dan ook onnodige kosten vermijden en geen beroep instellen bij de Raad van State. De vergunning van Elia is uitvoerbaar.