Modernisering en informatisering Burgerlijke Stand

 • 25 maart 2019

Waarover gaat het?

Op vandaag wordt de burgerlijke staat van personen bijgehouden op papier. Dit mag vreemd lijken in deze eeuw van digitalisering, waar de mogelijkheden tot vereenvoudiging bijna eindeloos zijn.

Het project “Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke Stand” speelt hier krachtig op in. Het doel is om het star, omslachtig systeem waarmee akten vandaag worden aangemaakt te vervangen door één die gebruiksvriendelijker is voor burgers en overheden. Momenteel zijn de processen immers enorm ingewikkeld. Het opmaken van akten, het toevoegen van randmeldingen en het doorgeven van kennisgevingen vraagt op dit ogenblik de inzet van verschillende actoren, die verscheidene stappen moeten doorlopen. Het aantal papieren documenten dat circuleert is te groot.

Tijd voor verandering dus. Met het project zullen akten voortaan op elektronische en uniforme wijze aangemaakt en gearchiveerd worden in een centraal register, waarbij toegankelijkheid en gegevensuitwisseling voorop staan. De toepassing kreeg de naam DABS, wat staat voor Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand.

Wat zijn de voordelen?

 • 1 centraal register met volledige bewijskracht
 • Gestandaardiseerde, documentaire, uniforme akten over heel het land
 • Administratieve vereenvoudiging
  - de doorstroming van bijwerkingen naar het rijksregister gebeuren automatisch
  - burgerlijke stand moet geen dubbele registers meer opmaken voor de rechtbank
 •  Plaatsonafhankelijkheid
  - afschriften en uittreksels van akten kunnen door de burger in elke gemeente - ook elektronisch - worden opgevraagd
 • Tijdsbesparing
  - akten zijn onmiddellijk beschikbaar voor alle betrokken partijen
  - gemeenten beschikken over meer tijd voor een betere dienstverlening
  - griffiers binnen rechtbanken beschikken over meer tijd om zich over hun kerntaken te ontfermen
 • Plaatsbesparing
  - akten moeten niet meer gearchiveerd worden bij de gemeenten en bij de rechtbanken van eerste aanleg
 • Kostenbesparing
  - geen papierkosten meer
  - verdwijnen van het lokaal beheer van de registers
  - minder afschriften en uittreksels doordat overheden informatie opvragen bij de bron
 • Toekomstgerichtheid
  - basis gelegd voor het elektronisch loket
  - basis gelegd voor elektronische aangiftes
  - fraudebestrijding
  - bescherming privacy

Wat betekent dit nu concreet voor de burger?

Gedaan met het land te doorkruisen om uw akten (geboorte – huwelijk – overlijden) op te vragen, de dienstverlening zal een pak vlotter en efficiënter verlopen. De burger kan afschriften en uittreksels opvragen in eender welke gemeente.