Nieuws

naalden kga
  • 27 april 2020

“Injectienaalden horen niet in de blauwe zak of de restafvalzak thuis, maar bij het KGA!"

IVM krijgt verontrustende berichten van sorteercentra, waar wordt vastgesteld dat er recent injectienaalden in de PMD-zak worden meegegeven.
  • 17 april 2020

Recyclagepark werkt verder op afspraak

Het recyclagepark gaat verder met de regeling op afspraak en onder voorwaarden tot en met 30 mei 2020.
  • 27 maart 2020

Gemeente voorziet corona-steunfonds

Het college van burgemeester en schepenen nam in de zitting van donderdag 26 maart de princiepsbeslissing om een gemeentelijk steunfonds #ZulteSteunt op te zetten.
1712
  • 24 april 2020

1712 - Bij vragen over geweld

1712 is een gratis professionele hulplijn voor elke burger die vragen heeft over (familiaal) geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij.
  • 10 april 2020

Fysieke invulsessies belastingen geannuleerd

De FOD Financiën besliste om dit jaar alle fysieke sessies voor hulp bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting te annuleren omwille van het coronavirus. Ook de sessies in de gemeente Zulte worden geannuleerd.
  • 24 maart 2020

Inschrijvingsmoment zomervakantie uitgesteld naar een latere (nog te bepalen) datum

Tijdens de zomervakantie wordt er een gevarieerd vakantieaanbod voorzien voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Je kan hierbij een keuze maken tussen de activiteiten in de buitenschoolse kinderopvang, crealessen, creakampen, sportkampen en speelpleinwerking.
handschoen pmd
  • 20 april 2020

Plastic handschoenen horen niet thuis in de PMD-zak

Afvalintercommunale IVM vraagt mensen om niet langer gebruikte plastic handschoenen in pmd-zak te gooien. "We maken ons vooral zorgen over de mensen die het afval sorteren. Plastic handschoenen zijn sowieso restafval."
  • 20 maart 2020

De bibliotheek start met een nieuwe (tijdelijke) service 'boeken aan huis'

Vanwege het coronavirus is de bibliotheek van Zulte gesloten voor het publiek tot minstens zondag 5 april 2020. Onze medewerkers blijven echter niet bij de pakken zitten.