Strenger toezicht op grofvuil

  • 2 juli 2020

Veel (kleine) materialen worden vaak in zakken of dozen op het recyclagepark bij grofvuil aangeboden. Dit is niet de bedoeling. Vanaf 1 juli zal het recyclagepark in de container ‘grofvuil’ enkel nog grofvuil toelaten. Ongesorteerd klein afval in zakken of dozen of nog te recycleren afval wordt niet langer toegelaten.

Grofvuil is de verzamelnaam voor alle grote stukken brandbaar afval die omwille van hun omvang niet in de restafvalzak kunnen, maar die niet selectief worden ingezameld met het oog op recyclage. Wat voortaan wel en niet onder grofvuil valt, vind je terug in het overzicht van IVM.