Zomervakantie 2019

Er wordt tijdens de zomervakantie een mooi aanbod aan allerlei activiteiten voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs uitgewerkt.

Het volledige aanbod vind je hier terug.

Maak alvast je planning voor deze vakantie!

Schrijf in voor Buitenschoolse opvang!

Schrijf in voor speelpleinwerking!